Niels Poulsen - Tegner og illustrator

Tegning i forbindelse med folketingsdebatten om, hvorvidt man skulle godkende Nordstream 2

På opdagelse med natur/teknologi. Tegning for VIA CFU Århus.

Tegning for CS - bladet

Vigtigt at have en at spejle sig i. Ill. for Sundhedsplejersken.

For at kunne hjælpe forældre, er det vigtigt med indlevelse i deres sociale situation. Forsidetegning for Sundhedsplejersken.

Corona status

1.Maj på nettet.

Genoptræning af nervebaner efter hjernerystelse. Ill. Labance

Tegning for CS-bladet.

Manual for Norsk fiskeindustri.

Manual for Norsk fiskeindustri.

Manual for Norsk fiskeindustri.

Manual for Norsk fiskeindustri.